Κήπος

Αλέξανδρος Νικ

Πριν εμφανιστεί η Νίκα στη Ρωσία, μόνο λίγες ποικιλίες αχλαδιών με πολύπλοκη αντίσταση και ικανές να αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες ήταν κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το αχλάδι του Νικ έγινε γρήγορα δημοφιλές, επειδή αυτή η ποικιλία έχει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα. Από τους «γονείς» τους (Talgar Beauty και η κόρη της αυγής), η ποικιλία πήρε μεγάλη φρούτα και απόδοση, αντοχή στον παγετό και λεπτή γεύση ώριμων αχλαδιών. Η Νίκη είναι μια χειμερινή ποικιλία, οι καρποί της είναι καλά διατηρημένοι, έχουν υψηλή διατροφική αξία και ανέχονται καλά τη μεταφορά.