Κήπος

Αόριστες ποικιλίες πιπεριών

Οι αυξανόμενες πιπεριές στο καλοκαιρινό εξοχικό σπίτι ή στον κήπο είναι διαθέσιμες σε όλους σήμερα - υπάρχουν πολλές ποικιλίες και υβρίδια που πωλούνται και διακρίνονται από την απείθεια και την αντίσταση σε εξωτερικούς παράγοντες. Οι πιπεριές για βιομηχανική καλλιέργεια ξεχωρίζουν σε μια ξεχωριστή ομάδα, μπορούν να είναι:

  • που προορίζονται για φύτευση σε ανοιχτό έδαφος (πεδίο) ·
  • κατάλληλο μόνο για καλλιέργεια σε συνθήκες θερμοκηπίου.

Στο άρθρο αυτό θα εξεταστεί η κατηγορία των ακαθόριστων πιπεριών που προορίζονται τόσο για υπαίθρια όσο και για διάφορα θερμοκήπια.